Μικροβέλλε e-flute Μεγαλύτερη προβολή

Νέο προϊόν

Χαρτί μικροβέλλε E-Flute πάχος 1,2 χιλ.

Το χαρτί μικροβέλλε σε ρολό (κυματοειδές  χαρτί) χρησιμοποιείται ευρέως από τις γραφικές τέχνες, τους επιπλοποιούς, ελαιοχρωματιστές, μεταφορικές εταιρείες κτλ.)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες κόστους προϊόντος και μεταφοράς.

Τηλ. 2310 683636

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το βάρος και το μήκος του ρολού είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις’.
(Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας)