Κυτιοποιία - Συσκευασία

Τι είναι Συσκευασία;

Η συσκευασία είναι η τεχνολογία προστασίας των προϊόντων προς διανομή, αποθήκευση, πώληση και χρήση. Συσκευασία αναφέρεται επίσης στη διαδικασία της σχεδιασης, αξιολόγησης και παραγωγής των πακέτων. Η συσκευασία μπορεί να περιγραφεί ως ένα συντονισμένο σύστημα προετοιμασίας εμπορευμάτων προς μεταφορά, αποθήκευση, logistics, πώληση, και την τελική χρήση. Συσκευασία περιέχει, προστατεύει, συντηρεί, μεταφορές, ενημερώνει και πωλεί. Σε πολλές χώρες, είναι πλήρως ενσωματωμένη στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, θεσμικούς, βιομηχανικές, και για προσωπική χρήση.

Ιστορία της Συσκευασίας

Τα πρώτα πακέτα που χρησιμοποιούνται τα φυσικά υλικά διαθέσιμα κατά το χρόνο: Καλάθια από καλάμια, ασκούς (τσάντες), ξύλινα κουτιά, βάζα αγγεία, κεραμικά αμφορείς, ξύλινα βαρέλια, υφασμένα σακούλες, κλπ μεταποιημένα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση δεσμών που αναπτύχθηκαν : για παράδειγμα, στις αρχές γυάλινα και χάλκινα αγγεία. Η μελέτη των παλαιών πακέτων είναι μια σημαντική πτυχή της αρχαιολογίας.

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του χαρτιού περιτυλίγματος χρονολογείται από το 1035, όταν ένας Πέρσης ταξιδιώτη που επισκέπτεται τις αγορές στο Κάιρο παρατήρησε ότι τα λαχανικά, τα μπαχαρικά και το υλικό ήταν τυλιγμένο σε χαρτί για τους πελάτες αφού πωλήθηκαν.

Ανάγκες Συσκευασίας Πακέτων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη οδηγιών συχνά θεωρηθεί ως αναπόσπαστο μέρος της νέας διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος. Εναλλακτικά, η ανάπτυξη μίας συσκευασίας (ή συστατικό) μπορεί να είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, αλλά πρέπει να συνδέεται στενά με το προϊόν που πρόκειται να συσκευαστεί. Σχεδιασμός Πακέτο ξεκινά με τον εντοπισμό όλων των απαιτήσεων: δομικού σχεδιασμού, το μάρκετινγκ, τη διάρκεια ζωής, τη διασφάλιση της ποιότητας, την εφοδιαστική, νομικό, κανονιστικό, γραφιστική, την τελική χρήση, περιβαλλοντικές, κ.λπ. Τα κριτήρια σχεδιασμού και απόδοσης (καθορίζεται από τις δοκιμές της συσκευασίας) , οι στόχοι , οι χρόνοι υλοποίησης, οι πόροι, και ο περιορισμός κόστους θα πρέπει να έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί. Οι διεργασίες σχεδιασμού των πακέτων απαιτούν γρήγορη προτυποποίηση, σχεδίαση σε υπολογιστή, παραγωγή και αυτοματισμό.

Η συσκευασία μεταφοράς θα πρέπει να ταιριάζει με το σύστημα της εφοδιαστικής. Τα πακέτα που είναι σχεδιασμένα για ελεγχόμενες αποστολές φορτίων σε ομοιόμορφες παλέτες μπορεί να μην ταιριάξουν στις διαστάσεις του μικτού φορτίου.

Ένα παράδειγμα πως η σχεδίαση της συσκευασίας μπορεί να επειρεάζεται από άλλους παράγοντες, είναι το σύστημα διανομής που έχει επιλεχτεί (Logistics). Όταν το σύστημα διανομής περιλαμβάνει τις επιμέρους αποστολές από μικρά δέματα, τη διαλογή, το χειρισμό, και μικτά στιβάγματα, δημιουργούν υπερβολικές απαιτήσεις για την αντοχή και την προστατευτική ικανότητα του πακέτου των μεταφορών. Εάν το σύστημα logistics αποτελείται από ομοιόμορφες παλέτες-φορτία, ο δομικός σχεδιασμός του πακέτου μπορεί να σχεδιαστεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου: κάθετη στοίβαξη, ίσως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα πακέτο σχεδιασμένο για μία λειτουργία φόρτωσης μπορεί να μην είναι κατάλληλα για ένα άλλο.


Κορυφαίες πωλήσεις

ΚατηγορίεςΠληροφορίες