Ισολογισμοί - Οικονομικά Στοιχεία Βέλλε Πριντ ΕΠΕ

Η εταιρεία μας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της κάθε χρόνο τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής PDF. Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 79002

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013